Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

στοιχεία βιογραφικού

Ι Δημοσιεύσεις
α. Βιβλία
Αρτινοπούλου, Βάσω. Συμβολή στη διερεύνηση της αιμομικτικής σχέσης μεταξύ πατέρα -κόρης (διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Αθήνα 1994), σελ. 345

Αρτινοπούλου Βάσω. Αιμομιξία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ερευνητικά Δεδομένα. Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1995, σελ. 359

Αρτινοπούλου Βάσω, Μαγγανάς Αντώνης. Θυματολογία και Όψεις Θυματοποίησης. Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1996, σελ. 214.

Αρτινοπούλου, Βάσω. (εισαγωγή και επιμέλεια) Νέα Κοινωνικά Κινήματα. Εγκληματολογική Προσέγγιση. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2000, σελ.286 .

Αρτινοπούλου, Βάσω. Βία στο σχολείο. Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη. Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2001.

Αρτινοπούλου, Βάσω. Το προφίλ των γυναικών-χρηστριών υπηρεσιών του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Εκτίμηση των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ. Ανάλυση δεδομένων και προτάσεις παρέμβασης. ΚΕΘΙ Αθήνα, 2002.

Αρτινοπούλου Βάσω. Ενδο-οικογενειακή Κακοποίηση Γυναικών. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2006

Αρτινοπούλου Βάσω, Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Η Σεξουαλική παρενόχληση στην Εργασία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2006.

Αρτινοπούλου, Βάσω. Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη. Νομική Βιβλιοθήκη (υπό έκδοση)

Β. Ερευνητικές εκθέσεις

1. Αρτινοπούλου, Β. Τσαλίκογλου, Φ., Ζαραφωνίτου Χ., Μαντόγλου Α. Οι Κοινωνικές Αναπαραστάσεις των Αστυνομικών για το Εγκληματικό Φαινόμενο. Έρευνα του Υπ. Δημόσιας Τάξης, 1995, σελ. 149.
2. Artinopoulou, V., Fatouros-Haritos, M., Dikaiou, M.,Tsalikoglou, F. et al. The street and homeless marginalized youth: A comparative feasibility study of problems and coping strategies. Report to the EU Youth for Europe Programme, June 1997.
3. Αρτινοπούλου, Β. Έρευνα αξιολόγησης του Κέντρου Δευτερογενούς Πρόληψης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Αθήνα 2000.
4. Αρτινοπούλου, Β. Έρευνα αξιολόγησης του Σταθμού Συμβουλευτικής Εφήβων Παραβατών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Αθήνα, 2000.
5. Αρτινοπούλου, Β. Έρευνα αξιολόγησης του Προγράμματος Κατάρτισης Εφήβων Παραβατών (ΣΤΡΟΦΗ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων). Αθήνα, 2000.
6. Επιστημονική Υπεύθυνη της έρευνας με θέμα: «Το προφίλ των γυναικών-χρηστριών των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ. Εκτίμηση των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων και προτάσεις παρέμβασης», Αθήνα 2002.
7. Επιστημονική Υπεύθυνη της έρευνας με θέμα: «Ενδο-οικογενειακή Βία κατά των γυναικών: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα» (σε συνεργασία με Ιακ. Φαρσεδάκη) του ΚΕΘΙ, Αθήνα 2003.
8. Επιστημονική Υπεύθυνη της έρευνας με θέμα: «Οι Γυναίκες στη σημερινή Ελλάδα: Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις» (σε συνεργασία με Φ. Τσαλίκογλου) του ΚΕΘΙ, Αθήνα 2003
9. Επιστημονική Υπεύθυνη της έρευνας με θέμα: «Συνύπαρξη ανδρών και γυναικών στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις: Μια ολοένα εδραιούμενη πραγματικότητα. Προκλήσεις και προοπτικές» του ΚΕΘΙ, Αθήνα 2003
10. Επιστημονική Υπεύθυνη της έρευνας με θέμα: «Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα», (σε συνεργασία με Θ. Παπαθεοδώρου) του ΚΕΘΙ, Αθήνα 2004.
11. Επιστημονική Υπεύθυνη της έρευνας με θέμα: «Γυναίκες ανθρωποκτόνες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού» (σε συνεργασία με Β. Καρύδη) του ΚΕΘΙ, Αθήνα 2004.

Γ. Άρθρα (ενδεικτικά)


1. Αρτινοπούλου, Β. Η προβληματική του αιτιολογικού συσχετισμού ανάμεσα σε μορφές παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και εμπειρίες παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Τιμητικός τόμος “Αφιέρωμα στον Η. Δασκαλάκη” Αθήνα 1992, σελ. 35-43

2. Αρτινοπούλου, Β. Σχεδιασμός, αξιολόγηση και δυσχέρειες των σύγχρονων κοινοτικών προγραμμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Πρακτικά Δήμου Καλλιθέας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων, 1993.

3. Αρτινοπούλου, Β. Η βία στην οικογένεια. Δημοσιευμένη εισήγηση στο συνέδριο “Η ελληνική οικογένεια χτες-σήμερα”. Δήμος Αθηναίων, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, Αθήνα 1994.

4. Αρτινοπούλου, Β. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του βιασμού στον Tύπο: Προλεγόμενα μιας έρευνας. Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, Τεύχος 11-16, 1996.

5. Αρτινοπούλου, Β. Η συμβολή των φεμινιστικών προσεγγίσεων στη σύγχρονη κοινωνιολογική σκέψη, στο βιβλίο: Οι γυναικείες Σπουδές στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή εμπειρία. Εκδόσεις Παρατηρητής, 1996, σελ. 111- 123.

6. Αρτινοπούλου, Β. Κρίση αξιών, θυματολογικό κίνημα και νεοσυντηρητισμός. Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου των Γαλλόφωνων Εγκληματολόγων. Αθήνα 1996. Πρακτικά

7. Αρτινοπούλου, Β. Ο κοινωνικοποιητικός ρόλος του σχολείου: Σύγχρονες παρεμβάσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δήμος Καλλιθέας, Συνέδριο για την Παιδεία, Αθήνα 1996. Πρακτικά.

8. Artinopoulou, Vasso. Promoting procosial behavior as a school violence prevention policy. The case of Greece. In T. Mooij (ed.) Promoting Procosial Pupils Behavior. Institute of Applied Social Sciences, Neijmegen, The Netherlands, 1998.

9. Artinopoulou, Vasso. Violence against children and protective measures in Greece. Πρακτικά της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας με θέμα: Βία και Προστασία Παιδιών. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιανουάριος 1998.

10. Αρτινοπούλου, Β. Νέες μορφές θυματοποίησης στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Αφιέρωμα στη μνήμη Ηλία Δασκαλάκη. Αθήνα 2000, σελ. 99-106.

11. Αρτινοπούλου, Β. Εγκληματολογικές όψεις των νέων κοινωνικών κινημάτων. Στο: Νέστωρ Κουράκης (επιμ.) Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙ. Ποινικά, no 59, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2000, σελ. 3-22.

12. Αρτινοπούλου, Β. Η Σχολική Βία στην Ελλάδα: Ανασκόπηση ερευνών και στρατηγικές αντιμετώπισης. Ποινική Δικαιοσύνη, 2000, τεύχος 10, σελ. 1035-1041.

13. Artinopoulou, V. School violence in Greece: Research, overview and coping strategies. In Eric Debarbieux & Catherine Blaya, Violence in Schools. ESF Editeur, 2001, pp.111-126.

14. Αρτινοπούλου, Βάσω. Βία κατά των γυναικών. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στον Τιμητικό Τόμο για την Α. Γιωτοπούλου- Μαραγκοπούλου «Δικαιώματα του Ανθρώπου και Αντεγκληματική Πολιτική» Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, Τόμος Α’, σελ. 105-120.

15. Artinopoulou, V. and Farsedakis, J. La violence contre les femmes exercee par leurs conjoints ou compagnons. In: Une criminology de la Tradition a l’Innovation. Editions Larcier, 2006, pp. 81-87.

16. Αρτινοπούλου Βάσω. Ενδοοικογενειακή βία. Ανασκόπηση ερευνών, δράσεων και πολιτικών στην Ελλάδα (1990-2006). Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ι. Μανωλεδάκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2007.

17. Αρτινοπούλου, Βάσω. Οι γκρίζες ζώνες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκ. Φαρσεδάκη, Νομική Βιβλιοθήκη, 2009 (υπό έκδοση).

18. Αρτινοπούλου, Βάσω. Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Φύλο. Η περίπτωση της ενδοοικογενειακής βίας. Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Κ. Σπινέλλη, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2009 (υπό έκδοση).

19. Artinopoulou, Vasso. Victims of Crime in Contemporary Greece. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Στ. Αλεξιάδη. Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2009 (υπό έκδοση).

20. Artinopoulou, Vasso. Victim offender Mediation in family violence. The greek experience. Hungarian Ministry of Justice (forthcoming)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου