Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

New book on restorative justice

Coming soon from DeSitter Publications, Canada an interesting book: Dr. Th. Gavrielides (ed) ' Rights and Restoration within Youth Justice'.
 http://www.desitterpublications.com/rightsandrestoration.html

Chapter 12.  Artinopoulou, V., Restorative Justice and Young Females in Greece.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου