Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

new publication on restorative justice and violence against women

Gavrielides, Th., & Artinopoulou, V., Restorative Justice and Violence against women. Comparing Greece and the United Kingdom. Asian Journal of Criminology 
 http://www.springerlink.com/content/wh4w6150262855l3/about/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου